Microsofts DRM crackat

En anonym hackare, som kallar sig Beale Screamer, har publiserat ett program som tar bort kopieringsskyddet hos Microsofts senaste DRM-systm (DRM – Digital Rights Management).

Beale Screamer säger sig vara ”mad as hell about the  Digital Millenium Copyright Act”. DMCA är den amerikanska lag från 1998 som kom till för att skydda intellektuell egendom på Internet. Nu menar Beale Screamer att DMCA ofta inte använts för att hindra olaglig kopiering och spridning utan snarare för att begränsa konsumenters lagliga rätt att använda produkterna (fair use). Han är dock inte alls negativ till DRM utan menar att ”DRM faktiskt kan användas till att erbjuda konsumenter flera nya möjligheter. Jag tycker det finns flera utmärkta idéer; exempelvis att erbjuda smakprov i full längd och ljudkvalitet  men som bara fungerar en viss tid eller tidsbegränsad Internet-hyra av digitalt material.[……]

Read more

PressPlay och MusicNet granskas under USA:s antitrustlagstiftning

I förra nyhetsbrevet tog jag upp förseningarna av skivbolagens nya prenumerationstjänster Pressplay och MusicNet. Nu har dessa två Internettjänster fått ytterligare problem på halsen. I fredags inledde nämligen amerikanska justitiedepartementet en granskining av tjänsterna utifrån antitrustlagstiftningen. Det är dock inte överraskande med tanke på att de inblandade fem stora bolagen tillsammans kontrollerar mer än 80 procent av den amerikanska skivmarknaden – utanför Internet. Och det är mycket som står på spel. En analytiker hos Jupiter Research, Aram Sinnerich, menar att utfallet ”kommer att avgöra ifall Internetmarknaden för musik handlar om en miljard eller tio miljarder dollar”. Domaren Marilyn Hall Patel (ja, det var hon som satte åt Napster förra sommaren) tycker att ”även om detta godkänns enligt antitrustlagarna så ser det dåligt ut, låter dåligt och luktar dåligt”.

MusicNet låter sina partners – America Online, RealNetworks och eventuellt Napster – själva bestämma priserna för musikprenumeratin via Internet. Pressplay har däremot fasta regler för hur mycket Microsoft, Yahoo och andra får ta betalt från konsumenterna.

PRESSPLAY
Universal, Sony, Yahoo, MP3.com, Microsoft Network.

MUSICNET
BMG, Warner, EMI, RealNetworks, Zomba.
(EMI har även licensierat material till Pressplay

—> MP3.COM DELAS I TVÅ BOLAG 
Den nya avknoppningen, MP3 Technologies, kommer att serva moderbolaget Universal, Pressplay och en del andra bolag med teknikbaserade tjänster. [……]

Read more

Morpheus P2P lever vidare

Inför den stundande sjösättningen av skivbolagens stora prenumerationstjänster Pressplay och MusicNet spekuleras det mycket kring de nya P2Psystemen som tagit vid efter Napster. Ett sådant nätverk, Fast Track, har nu nått samma nivå som tidigare Napster, mätt i antal användare. Man använder detta nätverk via mjukvarorna Morpheus, Kazaa och Grokster. Samtliga dessa tre tjänster stämdes förra månaden av skivindustrin med anledning av att en stor del av de dokument människor delar via nätverket är olagliga kopior. Det handlar om såväl musikfiler som film och mjukvaror.

När det gäller Morpheus har somliga hävdat att programmet inte kommer att kunna stoppas ens med fällande utslag från domstol, eftersom det inte finns något företag som ”äger” eller ”sköter en central server”.  Nyhetsbyrån Webnoize, med inriktning på Internetmusik, utförde ett experiment för att utröna om detta stämmer. Man satte sin teknikchef, och säkerhetsexpert,
Brian Stephens på uppgiften och han kom fram till att Morpheus faktiskt fungerar oberoende av Music-City’s chat och diskussionsforum. Programmet Morpheus är inte heller beroende av MusicCity’s inloggningsserver, vilken i normala fall kommunicerar med programmet en gång per session. Stephens fann då han bröt kontakten mellan Morpheus och MusicCity’s server att programmet på egen hand kan koppla ihop sig med andra användares sökningar via så kallade ”supernoder”. En supernod är helt enkelt en användare av antingen Morpheus eller Kazaa med snabb uppkop[……]

Read more

Förseningar och nyhetstorka? Inte alls!

De stora prenumerationstjänsterna Pressplay och MusicNet (se nyhetsbrev 1,2001) som skulle ha lanserats i somras sköt upp sin debut till ”i september”, men nu är det september och inget alls verkar hända.

I mina ögon är detta inte en ”tillfällig nyhetstorka”. Tvärtom handlar det om att de tendenser jag länge belyst i böcker och föreläsningar nu övergått från trend till verklighet. Exempelvis rapporterar Webnoize en kraftig ökning av trafiken över de fyra ledande P2P-systemen; FastTrack, Audiogalaxy, IMesh och Gnutella. Under augusti mätte man upp 3.05 miljarder nedladdningar, vilket vida överstiger de 2.79 miljarder Napster kom upp till under sin mest aktiva månad. Siffran kommer att öka kraftigt när höstterminen drar igång vid amerikanska college. I den nya P2P-världen handlar det inte bara om musikfiler utan människor byter också dataspel, filmer och nyttoprogram med varandra.[……]

Read more

Koieringsskyddade CD-skivor

Om man nu inte kan stoppa spridningen av piratkopierad musik på nätet så borde man åtminstone kunna hindra att kommande skivutgivningar hamnar som ljudfiler i P2P-nätverken. Så resonerar många skivbolag som just nu undersöker möjligheterna att lägga in kopieringsskydd på fysiska musikskivor. Hade man bara, i början av åttiotalet, kunnat förutsäga Internets popularisering och spridningen av cd-brännare i hemmen så hade vi inte haft dagens öppna format för musik-cd.

En kopieringsskyddad musik-cd ser ut precis som ”vanliga” cd-skivor och de låter sig spelas utan problem på en vanlig cd-spelare. Själva krypteringen består i att man på ett finurligt vis lagt in ”fel” i den digitala koden så att skivan inte går att spela på de mycket känsligare cd-spelare som sitter i datorer. Därför är det mycket krångligare att exempelvis göra mp3-filer av musiken.

Man bör dock notera att det fortfarande är oklart hur dessa skivor kommer att betraktas med hänsyn till olika länders lagstiftning till skydd för konsumenter. Här i Sverige har vi ju laglig rätt att göra kopior ”för eget bruk” och USA har en motsvarande lag för ”fair use”. Det amerikanska skivbolaget Fahrenheit Entertainment har nyligen blivit stämt av en privatperson för ”intrång i konsuments rättigheter”. Kvinnan, som köpte Charley Prides album A Tribute to Jim Reeves, menar att det ”bör stå tydligt på förpackningen att man köper en undermålig produkt som kanske inte funkar”.

En annan aspekt på kopieringskyddade cd-skivor är[……]

Read more

Dispyten i USA om licens för musikanvändning i Internetradio

USA går mot en statlig reglering av Internetradion. Skivbolagen och Internetradioentreprenörerna har länge bråkat om hur mycket det ska kosta att använda skyddad musik i Internetradio. Det har nu gett ”The Copyright Office” anledning att tillsätta en panelgrupp för tre månaders förhör med experter och inblandade. Syftet är att slå fast en obligatorisk avgift, en klumpsumma som förenklar hanteringen för radiostationerna och garanterar ersättning till musikens rättighetshavare. I måndags framlade skivbranschens/RIAA:s ombud två förslag; dels en fast avgift på femton procent av inkomst genererad genom användande av skyddad musik och dels en avgift på 0,004 dollar per lyssnare och låt. Det är trettio gånger mer än vad radiostationerna tycker är en rimlig avgift!

Delar av måndagens hearing skedde bakom lyckta dörrar, då man diskuterade de ekonomiska avtal RIAA redan slutit med tjugosex Internetradioentreprenörer. Radiostationer som ännu inte betalt riskerar att få en fet faktura den dag regleringen träder i kraft, eftersom den kommer att gälla retroaktivt från oktober 1998. Då infördes den omdebatterade Digital Millennium Copyright Act.

En alldeles särskild dispyt har förts kring frågan om det ska kosta extra för en vanlig radiostation, alltså en som sänder över FM-bandet, att automatiskt skicka sändningar också över Internet. Radiostationerna menar att man redan betalt en gång för användandet av musik i programmen medan rättighetshavarna menar att Internet är ett annat medi[……]

Read more

Köpfest på Internetmusikbolag

Som bekant är det just nu en trend att etablerade bolag inom underhållningsindustrin köper upp Internetbolag ur pionjärgenerationen (se översikt i nyhetsbrev 1, 2001). Den senaste affärshändelsen i denna våg är Yahoo Inc’s köp av Launch Media Inc. Launch.com har funnits ända sedan 1994 och har – med backning från Sony, Microsoft och Intel – erbjudit såväl musik som video i digital form utan att stöta sig med gällande lagstiftning. Förra månaden åkte man dock på en stämning för sin Internetradiosatsning ”Launchcast”. Radiostationen är interaktiv genom att lyssnaren kan påverka innehållet. Därigenom bryter Launchcast mot lagen, anser målsägande RIAA som här representerar Universal Music Group, BMG Entertainment, EMI Recorded Music och Sony Music Entertainment.

Prisläget i den här köpfesten är väldigt lågt. Flera faktorer har samverkat till att driva ner värdet på Internetbolagen; minskade annonsintäkter, minskat intresse från investerare, minskande värde på aktiebörsen samt, i vissa fall, åtal för brott mot upphovsrätten. I exemplet Launch så hade investerare pumpat in 112 millioner dollar i företaget när det slutligen såldes för 12 millioner. Ett annat exempel är aktievärdet 5 dollar för Mp3.com, vilket under företagets ”hype”-period 1999 uppgick till 40 dollar.

Med nya projekt som MusicNet och Pressplay kan etablerade skivbolag hitta nya, Internetbaserade, sidonäringar till digital musikdistribution. Exempel på sådana sidonäringar är biljettförsäljning[……]

Read more

Napsteranvändandet minskar

NAPSTERANVÄNDANDET MINSKAR
En viktig faktor i det stora sammanhanget är naturligtvis också Napsters nedgång. I februari 2001 bytte den genomsnittlige Napsteranvändaren 220 låtar i veckan och nu förra veckan (v. 26) hade detta rasat ner till endast en och en halv låt (källa: Webnoize). Detta är effekten av att Napster, enligt domstolsbeslut, måste filtrera sin databas för att utesluta skyddade ljudinspelningar, vilket i praktiken innebär de flesta. I helgen började man också utestänga användare av tidigare versioner av programvaran Napster för att det bara ska vara möjligt att använda tjänsten med den senaste programversionen som stöder filtreringen. Framtiden får nu utvisa hur många Napsteranvändare som verkligen kommer att uppgradera.

Häromdagen behövde jag lära mig tre låtar av Pink Floyd för att spela med ett ett tillfälligt coverband på en privat fest. Med det ”gamla” Napsterprogrammet (utan filtrering) som insticksprogram i programmet Napigator hittade jag på några minuter alla låtarna. En intressant fråga är hur många av de 50 millioner registrerade Napsteranvändarna som kommer att gå över till liknande alternativa lösningar.

–> Översikt: P2P, NAPSTERALTERNATIV

P2P är en förkortning av ”Pear To Pear” och det handlar om ett gräsrotsbaserat nätverk för fildelning. Istället för att ”ladda ner från Internet” så hämtar man ”direkt från någons privata hårddisk”. I princip är P2P inte mer komplicerat än ett vanligt kontor där alla datorer kopplat[……]

Read more

OGG Vorbis lämnar beta-stadiet

Denna vecka släpps den fulla versionen av OGG Vorbis, som också är ett öppet format utan DRM. Men skillnaden är att Vorbis är fullständigt gratis. Här skiljer sig formatet från MP3 som började kräva licensersättningar i januari 2001.

Entreprenörer inom Internetmusik ser nu en lukrativ framtid i bärbara spelare för digital musik. För en tillverkare skulle det alltså bli billigare att marknadsföra en ”boom box” för Vorbis än en likadan apparat för MP3/MP3PRO. Att kopieringsskyddet saknas spelar ingen roll för dessa näringsidkare eftersom allmänheten köper bärbara musikspelare oavsett om musikfilerna ursprungligen köpts från skivbolag eller hämtats via Napster eller annat P2P-nätverk.

Vid publiceringen av betaversionen för exakt ett år sedan kunde man redan från början spela Vorbis, med slutändelsen ”.OGG”, i vanliga MP3-spelarprogram typ Sonique och Winamp. I den aktuella versionen av det professionella ljudredigeringsprogrammet Sound Forge klipper och klistrar man nu Vorbis precis lika lätt som vilket annat format. Men experter tror ändå att Vorbis är ”för sent ute för att kunna matcha MP3” (Ryan Jones, Yankee Group)

Andra format som till skillnad från MP3 och Vorbis är ”säkra” erbjuds av bland andra Microsofts (WMA), RealNetworks och Liquid Audio.

Länkar:
http://www.thomson-multimedia.com http://www.vorbis.com/ http://www.gartner.com / http://www.yankeegroup.com/ http://www.webnoize.com/[……]

Read more

MP3PRO, nytt öppet högkvalitativt kompressionsformat

Förra veckan släpptes det nya digitala kompressionsformatet MP3PRO. Det lär vara ”dubbelt så bra” som det gamla vanliga MP3-formatet, ljudfilerna blir mindre och låter bättre. Istället för att komprimera till 128 kbps för en 128 kbps strömmande överföring medger MP3PRO en komprimering ända ner till 64 kbps med förbättrad ljudkvalitet för motsvarande 128 kbps ”stream”. Det innebär bland annat att folk med slöa modem kan höra mer Internetradio.

Fraunhofer Institute och Thomson Multimedia, som också låg bakom MP3, skänker nu ut programvara för att koda MP3PRO eller spela upp för lyssning (hämtas på http://RCA.com ). Men MP3PRO är inte gratis för alla. Om ett företag ska använda formatet kommersiellt, i programvara eller hårdvara, kostar det licenspengar. Affärsidén är ganska enkel; man räknar med att allmänheten kommer att efterfråga små bärbara spelare för MP3PRO eftersom formatet medger dubbelt så mycket musik i det lilla flashminnet. Som en direkt följd blir det lönsamt för producenterna att börja tillverka apparater, vilket ger licenspengar.

Rent tekniskt fungerar MP3PRO så att ljudet delas upp i dels höga frekvenser, dels låga frekvenser och dessa komprimeras sedan separat. Men om man lyssnar på MP3PRO med en spelare för MP3 så utelämnas diskanten och ljudet blir sämre.

MP3PRO stöder inte DRM (Digital Rights Managemt) i någon form. Filerna går alltså inte att kopieringsskydda. Därför är formatet knappast ett alternativ för skivbolag som söker ett sätt att distribue[……]

Read more

Musik Media Internet