Exempel på hur många innehållsblock det går att klämma in i en tre timmars föreläsning.Musikbranschkunskap - en introduktion

--> Musikindustri - Skivindustri
Översikt över marknader, aktörer och målgrupper.

--> Jag, Artist/musiker

Den egna självbilden. Identitet, talang, utveckling. Musik som hobby och yrke. Den historiska synen på professionella musikanter.

--> Musik som produkt
Mekanisering (vinyl, cd, digitala format). Utvecklingen mot allt fler trender och stilar samt hur detta påverkar branschen. Indie - Major

P - A - U - S

--> Pengar i musikbranschen?

A - Rättigheter (VAD som ger pengar)
B - Kontrakt (VEM som får pengar)

Rättighet till verk. (Upphovsrättslagen 70 år efter upphovsmannens död, producents närstående rättigheter 50 år efter inspelningen - IFPI, utövande konstnärs rättigheter 50 år - SAMI, STIM, förlag).

Rättighet till ljudinspelning. Sverige jämfört med USA ("Work for hire"-exemplet).

Skillnaderna mellan förlag och skivbolag.

Hur kan ett artistavtal ("skivkontrakt") se ut? (med exempel)

Hur kan ett förlagsavtal se ut? (med exempel)

Vad räknas som "en låt" (verkstatus)?

Vem är upphovsman?

"Producentavtal"

SAMI, IFPI, STIM