Archive for december, 2003

Music 2.0 – rapport och analys

dec 12th, 2003 Posted in Internetmusik (sedan 2001...) | no comment »

Nyligen avhölls i Los Angeles konferensen ”Music 2.0”. Ett antal industrichefer samlades för att analysera trender inom digital musik, som  portabilit[……]

Read more