Jag arbetar med två huvudsakliga solokonsertkoncept, vilka går att blanda i en unik hybridform och anpassa för varje konserttillfälle.

1) Melodisk musik
Huvudsakligen framförd på Chapman Stick, ett instrument en närmast överjordiskt vacker klang liknande harpa, klassisk gitarr och konsertflygel. Klassiker i Jan Johanssons, Alf Hambes och Eric Saties anda, egna originalkompositioner och sekelgamla folklåtar. Den här repretoiren brukar jag vanligtvis vid mina kyrkokonserter, på konstgallerier och oannonserade konserter i offentlig miljö.
Gå vidare till en specialsida om det melodiska konceptet!

2) Experimenterande.
Live Looping, Musique Concrete utförd i realtid med digital teknik. Denna repertoir har hittills efterfrågats mer i utlandet och jag har fått äran att spela på världsberömda scener som North Sea Jazz Festival i Rotterdam och Présences Electronique i Paris samt turnerat i USA, Europa och Sydostasien
Gå vidare till en specialsida om interaktiv elektronik-konceptet!

Comments are closed.