“Mellan folkton och rymdmusik”

Stillsamt vacker instrumental musik i tidlöst vacker miljö. Chapman Stick är ett tolv-strängat instrument med klang liknande harpa, klassisk gitarr och flygel.

Jag har haft äran att bjudas in till många församlingar att spela i vackra och välklingande kyrkor. Mitt program av psalmer, folklåtar, klassiskt och egna originalverk har blivit ett uppskattat inslag i sommarmusiken. Programmets längd varierar mellan 30 till 60 minuter, beroende på evenemangets art.

Till alla församlingar som bokat detta program tidigare säsonger vill jag rikta ett varmt tack!

Priset följer Musikerförbundets standardtariff 6000:-, vilket inkluderar musikant, instrument och övrig ljudutrustning. Konsert är inte momspliktigt i Sverige, så det tillkommer ingen kostnad för moms. Jag nås enklast via kontaktsidan i menyn ovan.

Per Boysens instrumentala solokonserter rör sig mellan två poler: Å ena sidan klassiker i Jan Johanssons, Alf Hambes och Eric Saties anda, egna originalkompositioner och sekelgamla folklåtar – å andra sidan experimenterande material som Musique Concrete utförd i realtid med digital teknik. Per har uppträtt på världsberömda scener som North Sea Jazz Festival i Rotterdam och Présences Electronique i Paris samt turnerat i USA, Europa och Sydostasien.

Observera att konsertprogrammet kan anpassas med hänsyn till graden av igenkännbara låtar respektive nya spännande klangvärldar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *