Min katalog av produktionsmusik är enkelt tillgänglig för kreatörer via de agenturer jag samarbetar med. Den senaste utgivningen är detta Chapman Stick-album som jag gjorde exklusivt för engelska Amadea. Skapandet av tio instrumentala stycken med underscore-karaktär var mycket kul och jag fick även tillfälle att spela lite steel guitar och cello här och där :-)

Paint Aural Masterpieces with Amadea Music Productions’ “Chapman Stick Canvas”. Unleash your inner visionary with the release of “Chapman Stick Canvas,” the newest addition to our Underscore series!

Composed by Per Boysen, this album is a captivating exploration of ambient cinematic soundscapes, crafted with the unique textures of the Chapman Stick.

Experience the swirling textures, evocative melodies, and otherworldly drones that will perfectly complement your films, documentaries, or any project seeking a truly unique and atmospheric soundscape.

“Chapman Stick Canvas” is sure to ignite your creativity and inspire your storytelling. Elevate your next project with the unconventional beauty of “Chapman Stick Canvas” today. Let the music guide your viewers on a captivating journey through the landscapes of your imagination.  / Amadea Music Production


AMG Scandinavia och Amadea representerar en del av min musik exklusivt. Det innebär att just dessa inspelningar bara kan licensieras genom dem. Jag har även musik för icke-exklusiv licensiering hos andra musikbibliotek. Exempelvis Music Supervisor, Pond 5, Productiontrax, Moonshine TV, AudioSparx och några till. AudioSparx är pionjärer med många decennier inom “Library Music” och jag har lärt mig en hel del om branschen genom deras artistutvecklingsprogram.