Archive for juni, 2018

Konserter, sommaren 2018

jun 20th, 2018 Posted in Per Boysens eskapader | no comment »
  • 7 juli – INSTÄLLT! Dollhouse-film-fest i Orsa med Charlotte Riessen (el. cello + elektronik; jag spelar till filmduken). 
  • 21 juli : ”Mellan fol[……]

    Read more