Datainspektionen ger klartecken för insamling av IP-adresser

Förra veckan meddelade Datainspektionen att undantag från personlagstiftningen medges till slutet av 2006 för IFPI och Antipiratbyrån. Dessa två organisationer har intresse av att sampla in IP-adresser till fildelare som sprider filmer, dataspel och musik i strid med upphovsrätten.

De insamlade personuppgifterna kommer enbart att översändas till berörd internetleverantör och i vissa fall polis och domstol. Det handlar alltså inte om upprättande av ett systematiskt register över internetanvändare som misstänks syssla med otillåten fildelning. Varken Antipiratbyrån eller IFPI identifierar vem som använt ett visst IP-nummer.

Lämna ett svar