Konserter, sommaren 2018

  • 7 juli – INSTÄLLT! Dollhouse-film-fest i Orsa med Charlotte Riessen (el. cello + elektronik; jag spelar till filmduken). 
  • 21 juli : ”Mellan folkton och rymdmusik” på Loses visfestival (Chapman Stick + elektronik). Medverkan med live-musik i diktläsning tillägnat poeten Olle Svensson.
  • Skärholmens kyrka, måndag 24/9, 13:00. Bodholmsplan 1, 127 48 Skärholmen, Sweden (Chapman Stick, melodiskt)
  • USA i oktober: experimentfestival i Providence (+ New York) och sedan en handfull konserter i Kalifornen. Alttraversflöjt med interaktiv elektronik; realtidskomposition, live sampling, live looping.

Lämna ett svar