Vad är Live Looping?
Mycket av dagens musik är baserad på loopar. Men dessa är i regel förinspelade ljudslingor som statiskt upprepas genom ett musikstycke. Live Looping handlar däremot om att själv spela in och jonglera med dynamiska loopar så att man kan skapa komplex musik direkt i nuet, utan förinspelat material.

Att spela loopmusik är som att stå vid en stor bergsklyfta och sjunga mot sitt eget eko. Men vi loopmusiker går ett steg längre genom att fånga upp de återstudsande ljuden att användas för att bygga ett hus av musik. Under den här byggprocessen står vi uppe på taket och spelar vidare för att skapa byggnadsmaterial till nästa våning…

pb_san_joseMan behöver en eller ett par loopbaserade realtidssamplers för att kunna loopa. Om man styr inspelning, loopning och editering med fötterna, via midipedaler, har man händerna fria för att spela instrument. På mjukvarufronten går utvecklingen fort och det blir allt lättare att sätta ihop en portabel looping-rigg baserad på en laptopdator.

Varför loopa?
I århundraden har musiker upplevt fysiska begränsningar som stoppar det kreativa flödet vid en viss nivå av komplexitet. När de egna armarna, benen och lungorna inte längre räcker till för att spela musiken har man tvingats skriva ner den på papper för att ta in medhjälpare att i efterhand spela upp musiken. I modern tid löser vi ofta dilemmat via inspelning med flerkanalsteknik. Jag fascineras av att livelooping erbjuder en möjlighet att skapa komplex musik direkt utan att behöva komponera den först och repetera för framförande.

En tidsmaskin
Live Looping befriar musiker från tvånget att bestämma i förväg vad man ska spela “bara för att det ska låta bra”. Att loopa är inte bara improvisation med ljud utan även med tid. Man kan exempelvis välja att spela en fras med avsikten att därefter spela något som gör att just den här frasen får en annan betydelse när den loopar tillbaka i framtiden.

Nytt lyssnande
För en konsertpublik innebär livelooping ett nytt slags lyssnande. Man möter inte “ett färdigt verk” utan kan följa med i detalj hur varje musiker bygger upp musikstycket, del för del – loop för loop. En rituell magi som är lika unik varje gång den åkallas.

Kolla på videosnuttarna nedan för ett exempel på den typ av improviserande livelooping jag själv gillar att hålla på med; realtidskomponerande – “Instant Composing”.

Man kan loopa på många olika sätt och jag tänker mig två olika grundkoncept:

–> Musiker-anpassat koncept (“reverse engineered mixing”):
Olika musikaliska element summeras som lager i en och samma loop. Musikern spelar sina instrument genom effekter vilka också spelas in i looparna som skapas. Därför måste musikalisk dynamik och spänning skapas i själva spelandet. Spela ljuden på den nivå de ska ha för att ligga rätt i mixen. Spela med de frekvenser bortskurna som annars skulle störa ut varandra när flera inspelningar lagras över varandra i looparna.

–> Remix-anpassat koncept:
Olika musikaliska element sprids ut till flera parallella loopar. Summering av loopar hanteras med flera parallella kanaler. Varje kanal behandlas med effekter och justeras för optimal mix. Musikalisk dynamik och spänning kan skapas genom mixning av de inspelade looparna.

Mer om detta finns att läsa i presentationen av min kurs Realtidskomponerande med livelooping.

2 Replies to “Live Looping”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *