Uppgörelsen innebär att Microsoft betalar 761 miljoner dollar till Realnetworks. Bakgrunden är i korthet att Microsoft bevisligen agerat för att göra det svårare för användare av Microsofts operativsystem att köra programvara från Realnetworks för ljud och video. Delar av ersättningsbeloppet kvittas mot tjänster enligt vilka Microsoft marknadsför Realnetworks musiktjänst Rhapsody via MSN samt att Realnetworks får köpa annonsplats på MSN för Rhapsody. I gengäld kommer mediaspelaren RealPlayer, från Realnetworks, att innefatta MSN Search (Microsoft’s system).

Realnetworks startades under nittiotalet av Rob Glaser efter att han jobbat tio år för Microsoft. Ambitionen var att dra igång en internetburen mediatjänst med både teknik och ett radikalt programutbud. Man lyckades bäst på tekniksidan där RealAudio under slutet av nittiotalet var det ledande formatet för strömmande ljudöverföring. Microsoft har i flera kampanjer försökt slå tillbaka konkurrensen från mediaspelaren RealPlayer. Hela det här bråket handlar i grund och botten om att det inte är lagligt för Microsoft att i sitt operativsystem Windows XP utestänga andra mediaspelare än sin egen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *