Présences Electronique, Paris.Eftersom jag fått så många frågor angående upplägget av surround-konserterna skrev jag en dokumentation för hela processen. Artikeln beskriver projektet i text och bild hela vägen från planeringsstadiet med alla initiala beslut som måste tas till det tekniska genomförandet på scenen. Texten är på engelska och publicerad på http://www.perboysen.com/surround-live-concert/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *