Music 2.0 – rapport och analys

Nyligen avhölls i Los Angeles konferensen ”Music 2.0”. Ett antal industrichefer samlades för att analysera trender inom digital musik, som  portabilit[……]

Read more