Listen.com i licensavtal med EMI och BMG


Bättre tider för oberoende Intenetmusikbolag?
Under senare år har mängder av Internetmusikbolag startat i triumf, bara för att sedan gå i konkurs när startkapitalet tagit slut. Problemet var att de stora skivbolagen aldrig gav sitt tillstånd; de äger ju ljudinspelningarna för mycket populär musik som givits ut på skiva.

I förra nyhetsbrevet (nr 8) meddelades att Listen.com startat en kommersiell musikprenumerationstjänst, Raphsody. Nu har man nått en överenskommelse med de två multinationella skivbolagen EMI och BMG om att få distribuera musik från dessa bolag digitalt. Listen.com säger själva att man räknar med att snart tillkännage ytterligare licensavtal med andra skivbolag. Visionen med Raphsody är att ”erbjuda tillgång till all musik”, som chefen Sean Ryan uttrycker det. 
http://www.listen.com/

KOMMENTAR:
Musikindustrin har länge haft ett gott öga till just Listen.com, men den attitydsvängning vi nu ser är också en effekt av amerikanska justitiedepartementets pågående granskning, utifrån ”antitrustlagstiftningen”, av de stora skivbolagens två musikportaler Pressplay och MusicNet (se nyhetsbrev nr 6). Utredningen sätter press på de fem stora bolagen att även licensiera ut sin musik till ”återförsäljare” utanför sina egna två portaler.

De stora skivbolagen skulle också behöva korslicensiera mer musik sinsemellan – för att både MusicNet och Pressplay ska kunna ”erbjuda tillgång till all musik” – men de är som bekant hämmade av den traditionella konkurrenssituationen. Därför blir det nu goda tider för oberoende aktörer, ”indies”.

En intressant tolkning är att situationen för Internetmusik närmar sig den traditionella skivmarknaden – där vi har både producentled och detaljistled. Värt att notera är också att det tynande distributörsledet inte tycks få någon motsvarighet på nätet.

This entry was posted on onsdag, januari 9th, 2002 at 11:59 and is filed under Internetmusik (sedan 2001...). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.