Posts Tagged elektroniskt musikistrument

CDM belönar mitt elektroniska instrument!

jun 7th, 2010 Posted in Per Boysens eskapader | no comment »

Oj, oj, oj… det är sannerligen en stor stor ära att bli omnämnd av CDM, Create Digital Music!

”Dreams of a Musical Future: Digitópia Winners’ Wo[……]

Read more