Utifrån schablonbilden av “kreativitetens mysterium” plockar jag ner det hela till en metod-nivå där skapandet genomförs med goda odds. Teori och metodik för improvisation är densamma för de flesta yrkesgrupper. Förmågan att improvisera är nödvändig för att möta verkligheten på de flesta arbetsplatser oavsett om man jobbar med ljud, människor eller deg. Det finns konkreta modeller för hur improvisation kan förstås och läras! Musiken är ett utmärkt sätt att belysa detta på ett kul sätt.

impro2

För denna konsert-föreläsning krävs dataprojektor eller stor skärm samt ljudanläggning.

Tillbaka till ”Föreläsningar” <<

One Response to “Improvisation”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.