Clinic på UCSC i Kalifornien

  • Utrustningskrav: Ljudanläggning i stereo, storbildsprojektor för dator.
  • Tidsåtgång: 1 – 2 tim.
  • Nedanstående tekniker förklaras och demonstreras praktiskt med musikinstrument.

Grundläggande begrepp

Kommandon:
Record, Overdub, Multiply, Substitute, Reverse, HalfSpeed, Varispeed.

Inställningar och begrepp:
Quantization, Rounding, Switch Quantization, Cycle, Subcycle, Loop, 8ths Per Cycle.

Avancerade tekniker

–> Teori:
Multilateral improvisation, Realtidskomponerande.
Att behärska musikteori och harmonilära är en förutsättning.

–> Specifika tekniker:
Linjära loopar.
Parallella loopar, polyrytmik.
Skapa ackordbyten med varispeed.
Skriptade kommandosekvenser.

Ljuddesign för Live Looping

–> Remix-anpassat koncept:
Olika musikaliska element sprids ut till flera parallella loopar. Summering av loopar hanteras med flera parallella kanaler. Varje kanal behandlas med effekter och justeras för optimal mix. Musikalisk dynamik och spänning kan skapas genom mixning av de inspelade looparna.

–> Musiker-anpassat koncept (“reverse engineered mixing”):
Olika musikaliska element summeras som lager i en och samma loop. Musikern spelar sina instrument genom effekter vilka också spelas in i looparna som skapas. Därför måste musikalisk dynamik och spänning skapas i själva spelandet. Spela ljuden på den nivå de ska ha för att ligga rätt i mixen. Spela med bortskurna frekvenser som annars skulle störa ut varandra då flera inspelningar lagras över varandra i looparna.

.


Framställningen gör bruk av följande programvaror för laptop:
Mobius (Mac, Win), gratisprogram för live looping.
Mainstage (Mac), kommersiellt program för live-ljud gällande både audo och midi.
Bidule (Mac, Win), modulbaserad signalkopplingsmiljö för live-ljud gällande både audo och midi.
Ableton Live (Mac, Win), kommersiellt program för produktion av inspelad musik med ”performance-tycke”.

Tillbaka till ”Föreläsningar” <<

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.