Archive for juli, 2003

Apple’s system stöder ”indies”

jul 16th, 2003 Posted in Internetmusik (sedan 2001...) | no comment »

Föregånde nyhetsbrev som behandlade Apples nya system iTunes Music Store stannade vid ett frågetecken beträffande distribution av ”independent music”.[……]

Read more