Apple’s system stöder ”indies”

Föregånde nyhetsbrev som behandlade Apples nya system iTunes Music Store stannade vid ett frågetecken beträffande distribution av ”independent music”. Det frågetecknet kan jag nu räta ut tack vare ett klavertramp (?) av en viss person på www.cdbaby.com. Apple kallade den femte juni ett hundrafemtiotal indiebolag till ett konfidentiellt möte där Steve Jobs informerade om iTMS och Apples policy gentemot små och oberoende skivbolag. Apple har ju haft ett fungerande samarbete med majorbolagen sedan starten i april men nu gjorde Jobs klart att man även bjuder in indiebolagen till att distribuera via iTMS. Och inte nog med det, villkoren ska vara de samma för alla! Majorbolag lär ha erbjudit sig att betala för större utrymme, i första hand annonsplats på webbsidorna, men fått nobben av Apple. iTMS kommer dock inte att vara öppet för artister som saknar bolagsrepresentation. Skivboagen, Apples ”iTunes partners”, får själva koda ljudfilerna med Apples kodningsprogramvara som kommer för OSX i början av hösten. Albumen man kodar måste ha UPC-streckkoder och musiken måste säljas som enskilda låtar. Reglerna är ”icke förhandlingsbara” enligt Steve Jobs.

Analys:
Ja, visst är det synd om små artister som skippat traditionella skivkontrakt och nu inte får sälja sina låtar via iTMS. Men för Apple är beslutet nödvändigt på grund av att man är tvungna att använda sig av indiebolagen som ”kvalitetsgaranter” för musiken i de ljudfiler man ska sälja. Häri ligger en skillnad mellan indiebolag och majorbolag; indies tenderar att  skänka trovärdighet åt sina artister. Den ”credden” är guld värd inom ett digitalt distributionssystem där miljontals musiklyssnare på egen hand letar fram och köper just den musik som svarar mot deras personliga smak. Apple tycks även ha insett att detta också är precis vad internet är bra på; att låta kunden själv hitta det den vill ha bland många specialiserade leverantörer. Man kan här jämföra med den motsatta internetstrategi som bringat så många företag i konkurs; att betrakta internet som en stormarknad där man tjänar pengar på att erbjuda så stort sortiment som möjligt till lägsta pris.

Apples tillvägagångssätt med iTMS svarar väl mot mina fyra framgångsfaktorer för en Internetbaserad musiktjänst:

1. All musik ska finnas tillgänglig.
2. Köpt musik ska vara lätt att flytta och ta med sig överallt.
3. Sökmotor för att hitta musik.
4. Guidning inom musikgenrer.

Rykten om digital vattenmärkning

Apple lär ha köpt licens från företaget Verance, http://www.verance.com/, som sysslar med DRM, Digital Rights Management. Företaget är specialister på att baka in en digital vattenmärkning i själva audio-datan. iTunes skulle då känna igen filerna även om de först brännts som vanlig ljudskiva och sedan kodats som AAC igen. Så kan man nämligen göra idag för att komma runt kopieringsskyddet i iTunes. Det återstår att se hur Apple applicerar den licensierade teknologin. När det gäller iTMS finns risken att det kan skrämma bort vissa kunder. Men det går ju även rykten om intenetbaserad filmtjänst så det kan även tänkas att Apple undersöker DRM-tekniken i detta syfte.

This entry was posted on onsdag, juli 16th, 2003 at 13:04 and is filed under Internetmusik (sedan 2001...). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.