Jamendo är en webbshop för gratismusik i klassisk shareware-anda. Utbudet växer ständigt och har nyligen passerat två tusen album. Formatet för musiken är antingen mp3 i 200 kbps eller Ogg i 300 kbps. Lyssnare kan antingen lyssna på musik via streaming eller ladda ner en bittorrent. Bittorrent är den mest effektiva tekniken för P2P-fildelning (peer to peer) och fungerar på så sätt att du först laddar ner en “blåkopia” av den egentliga filen. Utifrån denna “blåkopia” hämtar sedan din dator fragment av filen från många andra bittorrent-användare och sätter slutligen samman den kompletta filen. Detta innebär att hela filen inte behöver vara nedladdad för att den ska kunna delas ut i nätverket.

Artister publicerar sin musik på Jamendo under Creative Commons-licens som digitala album. Lyssnare som tycker om någon artists musik kan göra en donation via PayPal. Den artist som fått mest donationer ligger i skrivande stund på 4638 kronor. Jag publicerade själv ett album “experimentell musik” på Jamendo och fick under första dygnet 160 kronor. Så det fungerar tydligen. Värt att notera är att Jamendo har en väl fungerande rekommendationsmotor och ett inbyggt system för “tags”. Förutom de vanliga genrebeteckningarna kan lyssnare också hitta på egna “taggar” för att beskriva musik. Man “taggar” album vilket gör det möjligt för artister att renodla olika uttryck med olika album. Lyssnare kan också skriva recensioner, som då dyker upp på gällande albums webbsida samt i diverse “nyhetslänkar” på siten.

Jämfört med Apple går Jamendo den motsatta vägen. Man börjar med att skapa ett system som maximalt utnyttjar internet för att sedan låta innehållet växa ur detta system. När Apple startade iTMS tog man istället avstamp i existerande attraktivt innehål från kända artister och etablerade skivbolag.

http://www.jamendo.com
http://www.creativecommons.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *