Microsofts DRM crackat

En anonym hackare, som kallar sig Beale Screamer, har publiserat ett program som tar bort kopieringsskyddet hos Microsofts senaste DRM-systm (DRM – Digital Rights Management).

Beale Screamer säger sig vara ”mad as hell about the  Digital Millenium Copyright Act”. DMCA är den amerikanska lag från 1998 som kom till för att skydda intellektuell egendom på Internet. Nu menar Beale Screamer att DMCA ofta inte använts för att hindra olaglig kopiering och spridning utan snarare för att begränsa konsumenters lagliga rätt att använda produkterna (fair use). Han är dock inte alls negativ till DRM utan menar att ”DRM faktiskt kan användas till att erbjuda konsumenter flera nya möjligheter. Jag tycker det finns flera utmärkta idéer; exempelvis att erbjuda smakprov i full längd och ljudkvalitet  men som bara fungerar en viss tid eller tidsbegränsad Internet-hyra av digitalt material.

This entry was posted on söndag, oktober 21st, 2001 at 11:45 and is filed under Internetmusik (sedan 2001...). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.