Jag fick just den här filmen från Milco som filmade min spelning på Dimmidisi Club den sjätte juni. En fin kväll med stor publik och många artister. Det är så härligt att leva i datoråldern när man kan skapa så här massiv musik på scenen med bara en flöjt! Inget förinspelat, inget förkomponerat – bara du och ditt instrument, simultant komponerande och arrangerande i nuet samtidigt som du spelar. Live-looping! :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *