Cirkulär underhållning är framtidens melodi, enligt Nokia.

Nokia engagerade i höstas trendanalysföretaget The Future Laboratory för att intervjua 9000 personer om deras digitala vanor och livsstil rörande underhållning. Intervjuresultaten vägdes sedan in med Nokias egen forskning bland sina 900 miljoner kunder och presenterades i rapporten A Glimpse of the Next Episode. Rapporten urskiljer särskilt vad man kallar cirkulär underhållning, Circular Entertainment. Jag finner detta mycket intressant eftersom det ger empiriskt stöd åt ett framtidsscenario jag beskrev 1999 i e-boken Internetmusik 1.0.

Man tror att ”proffsen”, i egenskap av televisionsföretag och filmstudior, kommer att inta arenan så fort ledningarnas överföringshastighet blir tillräckligt hög för att medge högupplöst video. I samma andetag tar man också för givet att den stora massan passivt kommer att sitta i ”Internetsladdens” andra ände och konsumera ”rich content”. (Internetmusik 1.0. 1999).

Så Nokia bekräftar alltså min bild till höger. 1999 satte jag dock ett rött frågetecken på producenternas plats, men den varningen gäller förstås inte Nokia. Den cirkulära underhållningens växande marknad kommer säkerligen att generera större  mobiltelefonförsäljning än det traditionella flödet i vänstra bilden.

För att återgå till Nokias rapport så räknar utredarna med att 2012 kommer en fjärdedel av all underhållning att både skapas och konsumeras inom nätverk där innehåll delas mellan samtliga anslutna deltagare. I denna utveckling identifierar rapporten fyra pådrivande trender:

Immersive Living
Det utvecklas en livsstil där gränsen mellan att vara uppkopplad och nedkopplad är diffus. Underhållning kommer inte längre att vara indelad i fack eftersom människor har ständing access till såväl download som upload.

Geek Culture
Ett uttryck för att konsumenter blir sugna på mer sofistikerad underhållning. Man vill bli uppmärksammad och belönad. Skillnaden mellan kommersialism och kreativitet blir otydlig.

G Tech
G Tech är i Asien redan en kraft att räkna med och det kommer att påverka hur underhållning kommer att se ut. Men det handlar inte om rosa glansig design utan om en genomgripande feminisering av den nya teknologi som är under framväxt. Underhållning blir sålunda mer demokratisk, känslomässig, påverkbar och med större inslag av samarbete – alltigenom klassiska feminina normer.

Localism
Rapporten påvisar en vilja att sätt värde på det lokala i konsumerandet av underhållning och menar att detta kommer att bli ett strkt tema if framtidens underhållning. Konsumenter känner stolthet över att leta fram sådant som är lokalt eller hemmagjort.

This entry was posted on lördag, december 15th, 2007 at 14:11 and is filed under Internetmusik (sedan 2001...). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.