Under den gångna veckan har det diskuterats som sällan tidigare om de amerikanska internetradiolicenserna. Det var i torsdags förra veckan som ”The Copyright Office” fastslog en obligatorisk avgift på 70 cent per låt som streamas till tusen lyssnare.

Som svensk är man ju van vid att betala för att använda musik, vare sig man köper den på skiva, spelar den i sin affär eller sänder ut den i radio eller teveprogram. Men i USA har inte radiostationer behövt betala musiklicenser och det är därför som så många internetradiooperatörer nu skriker så högt i protest. Det råder ingen tvekan om att många nätradiostationer kommer att tvingas slå igen. Första betalningen ska erläggas i november och i oktober måste man sedan betala retroaktiva avgifter sedan 1998 – vilket lär bli en nätt summa. Svårast blir det naturligtvis för små radiooperatörer, vilka hellre skulle ha sett en avgift baserad på procent av intäkterna än en fast avgift baserad på antalet lyssnare, som det nu beslutats om. En helt annan åsikt framförs av skivindustrin, vars företrädare menar att tariffen skulle satts ännu högre eftersom ”musikens marknadsvärde är betydligt högre än så.”

Det är möjligt att sista ordet ännu inte är sagt eftersom det amerikanska rättsystemet medger att domslut omprövas av en apellationsdomstol inom trettio dagar.

För bakgrund och mer ingående analys av intressenterna i denna konflikt, se tidigare nyhetsbrev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *