Utredning underkänner MusicNet och PressPlay

”Musikindustrins försök att ersätta Napster och liknande gratistjänster med lagliga alternativ har misslyckats”, meddelar en utredningsrapport utförd av OC&C Strategy Consultants. Utredningen baseras på intervjuer med mer än femtio amerikanska och brittiska skivbolagsanställda, återförsäljare på Internet samt ”digital service providers”.

Enligt rapporten uppgick intäkterna från de lagliga betaltjänsterna i USA och Storbritannien förra året till endast 710000 pund, medan i runda tal åtta miljarder låtar bytte ägare utan betalning. Antalet samtidigt uppkopplade ”musikbytare” beräknas till 2.7 miljoner. Rapporten pekar också på att ett antal nya P2P-tjänster, som Morpheus, Aimster och Gnutella, har tagit vid där Napster tvingades sluta.

Man räknar vidare med att CD-försäljningen under 2001 minskade med 5% som en direkt följd av digital piratkopiering över Internet. OC&C-rapporten drar slutledningen att ”skivbolagen kommer att tvingas acceptera en lägre pris- och förtjänstnivå på digital försäljning för att kunna konkurrera med piratverksamheten”. Rapporten avslutar med påpekandet att skivbranschens erfarenheter bör tjäna som varning åt övriga innehavare av rättigheter till intellektuell egendom, exempelvis film, mjukvara, dataspel, böcker och vetenskapliga tidskrifter.

This entry was posted on lördag, februari 23rd, 2002 at 12:05 and is filed under Internetmusik (sedan 2001...). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.